Västergötlands Botaniska förening

 

främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017

 

Webmaster Lennart Sundh

Botanik i Väst -

framgångsrik Facebookgrupp.

 

 

Det går som på räls för Facebookgruppen Botanik i Väst. I mitten av november 2018 hade gruppen 1 233 medlemmar, vilket är långt fler än förväntat vid uppstarten. På Facebook finns ett flertal grupper med botanik som tema som de landsomfattande grupperna Vilken växt (35 000 medlemmar) och Svenska Botaniska Föreningen (3 135 medlemmar). Regionala eller lokala grupper finns också som Skånes Blommor (756 medlemmar) och Ölands Flora (1076 medlemmar). Botanik i Väst har alltså ett medlemsantal som ligger bra till vilket är ett gott betyg och visar på större intresse för botanik i vår region än förväntat. Gruppen kan bl.a. användas till att artbestämma eller diskutera artbestämning innan observationer läggs ut på Artportalen www.artportalen.se. Ofta vill man bara dela med sig av härliga botaniska upplevelser i stort och smått. Gruppen är ett samarbete mellan Botaniska föreningar i Västra Sverige.

 

Höst.

Västergötlands Botaniska Förening är en ideell förening som samlar in och sprider information om landskapets flora.

 

 

Föreningen bildades 1984 i Borås med det uttalade syftet att inventera landskapet

och ge ut en landskapsflora. Floran kom ut 2002 och därefter har supplement tillkommit.

 

 

Föreningens verksamhet inriktar sig nu på exkursioner inom och utom landskapet samt floraväkteri för att bevaka de mest hotade arterna. Föreningen ger ut tidskriften Calluna med fyra nummer per år. I den publiceras nya fynd i landskapet, exkursionsprogram, rapporter från tidigare exkursioner samt rapporter från floraväkteriet. Här på vår hemsida kan du anmäla dig som medlem, se vad som händer i föreningen, styrelsens sammansättning samt titta på tidigare nummer av Calluna.