Västergötlands Botaniska förening


främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Aktuellt


Årsmötet 2019


Föreningens medlemmar kallas till årsmöte i Göteborg i Botanhusets hörsal, Carl Skottsbergs gata 22 B, lördagen den 4 maj 2019.


    Program

 

    09:30    Samling med kaffe/te och fralla.

    10:00    Årsmöte

    11:00    Boksläpp och presentation av föreningens nyproducerade guide Botaniska                         besöksmål i Västergötland.  Presentation av Lennart Sundh.

    13:00    Lunch i Botaniska Paviljongen i trädgården – föreningen bjuder.

    14:00    Exkursion: Vårfloran i Vitsippsdalen (Erik Ljungstrand).


Botaniska besöksmål i Västergötland köps med fördel för 200:- på årsmötet. Kanske har du någon släkting, vän eller arbetskamrat som skulle ha stor glädje av en utflyktsbok om den västgötska naturen?


Föranmälan till lunchen senast måndagen den 29 april. Valborgsmässoafton den 30 april är för sent! Ange om vegetarisk mat önskas. Anmälan till sekr. Ulla-Britt Andersson, tel.

070-645 93 33 eller carin.u-b.andersson@telia.com


 

Botaniska besöksmål i Västergötland


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland är nu tryckt och klar. Boken släpptes den 6 april på Trandansen, Hornborgasjön, Falköping. I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 35 kommuner. Här finns välkända naturreservat såväl som mindre kända naturområden. Mer än 900 växter nämns och 316 foton av växter och miljöer underlättar besöken. De 112 kartorna visar lämpliga vandringsleder genom varje naturområde. Boken omfattar 294 sidor och är linnetrådsbunden i hårdband.


På varje uppslag ges en kort beskrivning av varje besöksmål och hur man kommer dit. Här finns upptecknade arter som man kan finna på angivna ställen vid lämplig årstid, liksom en orienteringskarta med föreslagen rutt samt bilder på området och ofta dess karaktärsväxt.

GPS-punkter för t.ex. parkering och intressanta växtplatser anges.


Boken köps med fördel direkt av styrelsemedlemmar och ombud i Västergötlands Botaniska Förening för 200:-. Boken kan också beställes genom att sätta in 280:- (inkl. porto) på bankgiro 5155-4400. Ange ”GUIDEN” samt namn och adress.


ÅRETS VÄXT - tätört!


Årets växt är våra tätörter, Pinguicula vulgaris, 

Pinguicula alpina & Pinguicula villosa Svenska

Botaniska Föreningen har utsett släktet tätörter

Pinguicula till Årets växt 2019.

Tätört förekommer sällsynt i våra trakter framför

allt i rikkärr, betade kalkfuktängar, källor och

utmed steniga åar och bäckar i kalkrika trakter.

På de vilda blommornas dag i juni kan vi säkert

få den demonstrerad i bl.a. Nohlmarken, Skultorp,

Skövde.


Prioriterad art 2018 för floraväktarna i Västergötland har varit strandlummer. Fortsätt gärna 2019 att rapportera den och även de hotade arterna mosippa, backsippa, slåttergubbe, fältgentiana och ryl. Kom ihåg: Det som inte rapporterats till Artportalen ”finns inte”! Därför kan myndigheter och andra i god tro tillåta att områden exploateras eller på annat sätt förstörs, där det finns en lokal för en eller flera skyddsvärda arter. Bli gärna floraväktare så att du kan rapportera i Floraväkteriet och därmed göra en insats för naturvården!


Botanikdagarna


Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar arrangeras i år i Härjedalen 17-21 juli.

Det är 30 år jämnt sedan botanikdagarna senast hölls i Härjedalen. Årets botanikdagar omfattar turer fördelade över tre dagar, alla med tema fjäll och fjällnära miljöer. Under kvällarna blir det korta föredrag. Värdar för botanikdagarna är Medelpads Botaniska Förening och Jämtlands Botaniska Sällskap.Förändringar i rödlistan 2015 – Västergötland


Vart femte år revideras rödlistorna för de olika artgrupperna och 2015 var det dags igen. Här är ändringarna för Västergötlands del och vilken hotkategori de hamnat i eller ändrats till; Nya arter i rödlistan: Blågrönt mannagräs VU, Slåtterfibbla VU, Kösa NT, Jordtistel NT, Borsttåg NT, Åkerrödtoppa NT, Majviva NT, Pilblad NT, Backtimjan NT, Brunklöver NT, Etternässla NT, Puckelmaskros EN, Saltmaskros EN, Parvelmaskros VU + några hökfibblor.