Västergötlands Botaniska förening

 

främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017

 

Webmaster Lennart Sundh

Aktuellt

 

Årsmötet 2018

 

Årsmötet 2018 hölls på Ekarnas golfmotell, Johanneberg 19, Grästorp den 9 juni 2018.

 

Mötet inleddes med sedvanligt inledande fika och förhandlingar. Anders Bohlin berättade om invasiva arter. Efter intagen lunch på golfrestauraangen gjordes en exkursion till besöksmålet Forshall vid ån Nossan.

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS VÄXT - Gullpudra!

 

Årets växt är gullpudra som säkert alla vet.

Den finns fortfarande rikligt i våra trakter utefter

åar och bäckar. På de vilda blommornas dag i juni

kan vi säkert få den demonstrerad. I Habo gör vi

då en tur till Elmberget i Furusjö, som är bekant

för sin fina flora. Följ med till sluttningarna runt

det lilla berget och se några för trakten ovanliga

växter.

 

Prioriterad art 2017 för floraväktarna i Västergötland har även varit strandlummer. Fortsätt gärna även att rapportera mosippa, flytsäv, slåttergubbe, fältgentiana och ryl. Kom ihåg: Det som inte rapporterats till Artportalen ”finns inte”! Därför kan myndigheter och andra i god tro tillåta att områden exploateras eller på annat sätt förstöras, där det finns en lokal för en eller flera skyddsvärda arter. Rapportera i Floraväkteriet och gör en insats för naturvården!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanikdagarna

 

Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar arrangerades i år i Västmanlands län 4–8 juli.

Det var första gången botanikdagarna hölls i Västmanland. Årets botanikdagar omfattade tre turer fördelade på tre dagar, där en av dem hade en tre km lång vandring i skogsterräng för att besöka ett rikkärr. I övrigt var det vandring i övervägande lätt terräng. Under kvällarna hölls det korta föredrag. Värd för botanikdagarna är Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFiV).

 

Besöksguiden

 

För att öka intresset för floran i vårt område fortsätter arbetar med att ta fram en utflyktsguide till de viktigaste botaniska sevärdheterna i landskapet. Ambitionen är att visa på variationen av naturtyper och ha en god geografisk spridning. Med hjälp av kartbilder och GPS-koordinater underlättar vi att hitta till lokalerna. Boken skall få ett smidigt format och ett överkomligt pris. Vi räknar med att guiden kommer att vara klar under första halvan av 2019.

 

Förändringar i rödlistan 2015 – Västergötland

 

Vart femte år revideras rödlistorna för de olika artgrupperna och 2015 var det dags igen. Här är ändringarna för Västergötlands del och vilken hotkategori de hamnat i eller ändrats till; Nya arter i rödlistan: Blågrönt mannagräs VU, Slåtterfibbla VU, Kösa NT, Jordtistel NT, Borsttåg NT, Åkerrödtoppa NT, Majviva NT, Pilblad NT, Backtimjan NT, Brunklöver NT, Etternässla NT, Puckelmaskros EN, Saltmaskros EN, Parvelmaskros VU + några hökfibblor.