Västergötlands Botaniska förening

 

främjar kännedomen om Västergötlands flora

Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017

 

Webmaster Lennart Sundh

Aktuellt

 

Årsmötesinformation för 2018 kommer inom kort.

 

2017 års årsmöte hölls på Collegium Park som ligger i det gamla lasarettet utmed Odengatan-Sankt Olofsgatan. Efter program och lunch gjordes en exkursion till besöksmålet Mössebergsparken med Kurorten. Vi såg blåsippor, nunneört, viol m.m. Tistelsnyltrot och rutlåsbräken låg dock fortfarande i vintervila. Efter exkursionen avnjöt vi en kaffefika i den anrika kurortsbyggnaden.

 

Anmälan till Gösta Börjeson, tel: 036-40611 eller sundh.miljokringlatelia.com senast .....

 

Besöksguiden

 

För att öka intresset för floran i vårt område fortsätter arbetar med att ta fram en utflyktsguide till de viktigaste botaniska sevärdheterna i landskapet. Ambitionen är att visa på variationen av naturtyper och ha en god geografisk spridning. Med hjälp av kartbilder och GPS-koordinater underlättar vi att hitta till lokalerna. Boken skall få ett smidigt format och ett överkomligt pris. Vi räknar med att guiden kommer att vara klar under första halvan av 2018.

 

Rapportera växter - alltid lika aktuellt!

 

Kom ihåg att rapportera fynd och kontroller av årets växt 2017- trolldruva. Prioriterad art 2017 för floraväktarna i Västergötland har även varit strandlummer. Fortsätt gärna även att rapportera mosippa, flytsäv, slåttergubbe, fältgentiana och ryl. Kom ihåg: Det som inte rapporterats till Artportalen ”finns inte”! Därför kan myndigheter och andra i god tro tillåta att områden exploateras eller på annat sätt förstöras, där det finns en lokal för en eller flera skyddsvärda arter. Rapportera i Floraväkteriet och gör en insats för naturvården!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i rödlistan 2015 – Västergötland

 

Vart femte år revideras rödlistorna för de olika artgrupperna och 2015 var det dags igen. Här är ändringarna för Västergötlands del och vilken hotkategori de hamnat i eller ändrats till; Nya arter i rödlistan: Blågrönt mannagräs VU, Slåtterfibbla VU, Kösa NT, Jordtistel NT, Borsttåg NT, Åkerrödtoppa NT, Majviva NT, Pilblad NT, Backtimjan NT, Brunklöver NT, Etternässla NT, Puckelmaskros EN, Saltmaskros EN, Parvelmaskros VU + några hökfibblor.

 

 

Botanikdagarna

 

Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar 2017 hölls i Skåne 28 juni – 2 juli. 2018 års Botanikdagar håller just på att planeras.