Västergötlands Botaniska förening

 

främjar kännedomen om Västergötlands flora