Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh
Botaniska besöksmål i Västergötland. 

Västergötland har ansetts som en av Sveriges

rikaste floraprovinser. När boken Västergötlands

flora utkom 2002 skrev man att ”Västergötland –

gånggrifternas och istidsdramatikens landskap –

har … slättlandskap, platåberg, inlandsskärgård,

ravinlandskap, floddalar, klippkuster, strandängar,

myrmarker, vassjöar, klarvattensjöar, lövskogar,

barrskogar, slåtterängar och lundar”. I boken fanns

en mycket kortfattad beskrivning av de mest kända

utflyktsmålen för den växtintresserade

allmänheten.  

 

Nu har ett flertal vackra och intressanta platser

återinventerats och resultatet har blivit en

naturguide, Botaniska besöksmål i Västergötland,

som vill inspirera till besök på sevärda växtplatser,

ofta med en särpräglat fin flora. Detta är en guide

för den som är botaniskt intresserad eller bara vill

ge sig ut på utflykt i en vacker västgötsk miljö.


Vill du köpa boken?


Gå till fliken Styrelse

Västergötlands Botaniska Förening är en ideell förening som samlar in och sprider information om landskapets flora.Föreningen bildades 1984 i Borås med det uttalade syftet att inventera landskapet

och ge ut en landskapsflora. Floran kom ut 2002 och därefter har supplement tillkommit.Föreningens verksamhet inriktar sig nu på exkursioner inom och utom landskapet samt floraväkteri för att bevaka de mest hotade arterna. Föreningen ger ut tidskriften Calluna med fyra nummer per år. I den publiceras nya fynd i landskapet, exkursionsprogram, rapporter från tidigare exkursioner samt rapporter från floraväkteriet. Här på vår hemsida kan du anmäla dig som medlem, se vad som händer i föreningen, styrelsens sammansättning samt titta på tidigare nummer av Calluna.