Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

OBS Årsmötet skjuts fram till 2021, se nästa flik, "Aktuellt".


"Uppdatering 27 juli 2020 angående Coronavirus situationen.

Med anledning av covid-19 så kommer endast vissa exkursioner att genomföras fortsättningsvis. Föranmälan krävs på samtliga exkursioner för att få information om den blir av och antalet anmälda. Tänk på att hålla avstånd! Vi följer Folkhälsans rekommendationer!"


Beslut om årsmöte kommer att fattas senare under hösten beroende på utvecklingen. Vi hoppas alla har möjlighet att komma ut och uppleva och njuta av naturen, kanske hitta arter ni inte riktigt kan men kan fota och fråga om på Botanik i Väst (facebook) eller pressa för kommande bestämningskvällar (Orchideer och en del andra växter är förstås fridlysta). Man kan även floraväkta, och den nya Rödlistan som kan laddas ner från Artdatabanken ger nya möjligheter! Kontakta gärna Enar Sahlin eller Michael Johansson för lämplig art och område.

Botaniska besöksmål i Västergötland. 

Västergötland har ansetts som en av Sveriges

rikaste floraprovinser. När boken Västergötlands

flora utkom 2002 skrev man att ”Västergötland –

gånggrifternas och istidsdramatikens landskap –

har … slättlandskap, platåberg, inlandsskärgård,

ravinlandskap, floddalar, klippkuster, strandängar,

myrmarker, vassjöar, klarvattensjöar, lövskogar,

barrskogar, slåtterängar och lundar”. I boken fanns

en mycket kortfattad beskrivning av de mest kända

utflyktsmålen för den växtintresserade

allmänheten.  

 

Nu har ett flertal vackra och intressanta platser

återinventerats och resultatet har blivit en

naturguide, Botaniska besöksmål i Västergötland,

som vill inspirera till besök på sevärda växtplatser,

ofta med en särpräglat fin flora. Detta är en guide

för den som är botaniskt intresserad eller bara vill

ge sig ut på utflykt i en vacker västgötsk miljö.


Vill du köpa boken?


Gå till fliken Styrelse
Växter från Västergötland

Gullpudra 2
Hökensås (6) cypresslummer IDB
Slåttergubbar
Smalbladig lungört 2 ID
Fältgentiana Ålleberg (4) ID_edited1
Borstsäv (3)

Västergötlands Botaniska Förening är en ideell förening som samlar in och sprider information om landskapets flora.Föreningen bildades 1984 i Borås med det uttalade syftet att inventera landskapet

och ge ut en landskapsflora. Floran kom ut 2002 och därefter har supplement tillkommit.Föreningens verksamhet inriktar sig nu på exkursioner inom och utom landskapet samt floraväkteri för att bevaka de mest hotade arterna. Föreningen ger ut tidskriften Calluna med fyra nummer per år. I den publiceras nya fynd i landskapet, exkursionsprogram, rapporter från tidigare exkursioner samt rapporter från floraväkteriet. Här på vår hemsida kan du anmäla dig som medlem, se vad som händer i föreningen, styrelsens sammansättning samt titta på tidigare nummer av Calluna.