Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

                       

ÅRSMÖTE


Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på Tåstarps ängar, Tranemo kommun


Söndagen den 7 maj.


Program


* Kl. 12:00 Lunch på Glasets Hus, Östra Järnvägsgatan 2, Limmared –
föreningen bjuder medlemmar.


* Kl. 13:30 Årsmötesförhandlingar vid Tåstarps ängar.


* Efteråt är det exkursion på Tåstarps ängar (besöksmål nr 28 i ”Botaniska besöksmål i Västergötland”). Området består av artrika sandhedar och ängsmarker, bland annat med ett stort antal guldsandbin. Under exkursionen kan det vara läge för en fikapaus. Tag alltså med eget kaffe och kaka (eller vad som önskas).


Anmälan till sekreteraren Peter Laudon (0706-520911, gärna SMS, eller
peterlaudon1@gmail.com) senast tisdag 2 maj.


P.S. Glasets hus öppnar klockan 10:00, där kan man se en utställning om samlande
(gratis) och/eller besöka museet (kostar 50:-). Telefon till Glasets Hus är 0325-660060,
om man har frågor eller vill informera om någon mat man inte tål. D.S.

Botaniska besöksmål i Västergötland


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland har bivit en storsäljare efter utgivningen våren 2019. I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 35 kommuner. Här finns välkända naturreservat såväl som mindre kända naturområden. Mer än 900 växter nämns och 316 foton av växter och miljöer underlättar besöken. De 112 kartorna visar lämpliga vandringsleder genom varje naturområde. Boken omfattar 294 sidor och är linnetrådsbunden i hårdband.


På varje uppslag ges en kort beskrivning av varje besöksmål och hur man kommer dit. Här finns upptecknade arter som man kan finna på angivna ställen vid lämplig årstid, liksom en orienteringskarta med föreslagen rutt samt bilder på området och ofta dess karaktärsväxt.

GPS-punkter för t.ex. parkering och intressanta växtplatser anges.


Boken köps med fördel direkt av styrelsemedlemmar och ombud i Västergötlands Botaniska Förening för 200:-. Boken kan också beställes genom att sätta in 280:- (inkl. porto) på bankgiro 5155-4400. Ange ”GUIDEN” samt namn och adress.


ÅRETS VÄXT - KÄRRSPIRA!


Rapportera alla Era aktuella fynd av kärrspira.


Prioriterad art 2023 för floraväktarna i Västergötland är

strandviol och knärot.

  • Fortsätt gärna 2023 att rapportera dessa och även de hotade arterna mosippa, backsippa, slåttergubbe, källgräs, fältgentiana och ryl. Kom ihåg: Det som inte rapporterats till Artportalen ”finns inte”! Därför kan myndigheter och andra i god tro tillåta att områden exploateras eller på annat sätt förstörs, där det finns en lokal för en eller flera skyddsvärda arter. Bli gärna floraväktare så att du kan rapportera i Floraväkteriet och därmed göra en insats för naturvården!


Botanikdagarna i Sörmland 2023

Botanikdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som hålls i ett svenskt landskap med en lokal botanisk förening som värd. Inriktningen denna gång blir på de östra delarna av landskapet Sörmland. Det är Botaniska Sällskapet i Stockholm som står för inbjudan och ansvarar för guidningar och övriga arrangemang. Vi kommer att ha Hagabergs folkhögskola i Södertälje som bas där kost och logi ordnas. Förutom exkursioner under dagarna planerar vi också några kortare föredrag och presentationer på kvällstid.


Länk till mer information BOTANIKDAGARNA I SÖRMLAND 


OBS! Långexkursion till Abisko 2023


Troligen måndag 24 juli – måndag 31 juli: Långexkursion till ABISKO under ledning av
Erik Ljungstrand. Under en dryg vecka kommer vi att exkurrera runt Abisko i Torne lappmark.


Vi kommer att besöka fina lokaler i området som Rensjön, Bergfors, Luopakte, Nuolja,
Låktatjåkka, Kärkevagge och Råtjuvare samt förhoppningsvis Nissuntjårro. Förutom många
vanligare fjällväxter kan vi hoppas att få se bland annat alpstenbräken, tuvnarv, polarblära,
fjällkrassing, polargullpudra, fjällbrud, lappblågull, grönkattfot, fjällarnika, brokstarr,
isstarr, kolstarr, staggstarr och dvärgstarr. Vi kommer att bo i självhushållsstugor invid
Abisko turiststation. Priset för logi och lokala transporter beräknas bli ca 6000 kr. Anmälan
skickas till Johan Grudemo via e-post (johan.grudemo@hotmail.com) senast 15 januari,
eller via brev till Johan Grudemo, Slottsskogsgatan 9A, 414 53 Göteborg. Deltagarantalet är
maximerat till 20 personer; vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program
sänds till de anmälda innan exkursionen. Observera att denna resa endast är öppen för
medlemmar i BFiG eller VBF.Förändringar i rödlistan 2020 – Västergötland


Den nya rödlistan som skall gälla i nästa 5-årsperiod släpps i slutet av april. Vi vet redan vilka de nya arterna är som kommer in i listan: EN lundäxing, VU flotagräs, småvänderot och ålgräs, NT småjungfrukam, vårstarr, backstarr, klofibbla, mörk dunört, småsnärjmåra, vippärt, flentimotej, brunag, vattenfräne, strandnarv, sylnarv, glasört, svinrot, krusfrö, säfferot, saltört, backruta, gullklöver och axveronika. Dessutom tillkommer ett antal underarter och småarter. Du får gärna börja titta på dessa och rapportera nya och gamla lokaler för dessa som alla saknas i floraväkteriet. Försvinner från rödlistan gör: RE  hängstarr EN dvärgseradella VU stor haverrot och grönskära samt nio västgötska NT-arter.  Sammantaget, inte så många försvinnande som nykomlingar.