Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

FörsäljningVästergötlands Botaniska förening säljer böcker, CD och filmer som köps genom att betala in summan på föreningens bankgiro 5155-4400. Glöm inte att uppge namn och adress. Porto tillkommer.


INBETALNING för boken Botaniska besöksmål i Västergötland görs enklast och snabbast genom swish till redaktör Lennart Sundh 0709 667 959. Betalning genom bankgiro nedan går också bra. Ange i mailen för att ange hur ni gör. Kostnaden för en bok är 290:- inkl porto. För boken Västergötlands Flora tillkommer porto på 120:-.

Västergötlands Flora


Författare: Anders Bertilsson

Antal sidor: 743

Pris: 200 kr

Västergötlands Flora, Supplement 2

Författare: Anders Bertilsson

Antal sidor: 32

Pris: 20 kr

Floran i Habo kommun

Författare: Gösta Börjeson

Antal sidor: 256

Pris: 100 kr

Västergötlands Flora, Supplement 1

Författare: Anders Bertilsson

Antal sidor: 53

Pris: 20 kr

Botanisk Västgötalitteratur

Författare: Reinhold Ivarsson

Antal sidor: 63

Pris: 50 kr

Västergötlands Flora CD

Författare: Anders Bertilsson

Pris: 50 kr