Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Styrelse


Västergötlands Botaniska Förening


Adress: c/o Studiefrämjandet, Yxhammarsgatan 8-10,

Postadress: 504 31 Borås

INBETALNING för boken Botaniska besöksmål i Västergötland görs enklast och snabbast genom swish till redaktör Lennart Sundh 0709 667 959. Betalning genom bankgiro nedan går också bra. Ange i mailen för att ange hur ni gör. Kostnaden för en bok är 290:- inkl porto.


Bankgiro: 5155-4400


Mailkontakt: info@vbotaniskaforening.se (Lennart Sundh är mottagare)


Årsavgift medlemsskap i VBF: 150 kr


Styrelse och funktionärer:

Ordförande

Kurt-Anders Johansson

Henrik Gjutares gata 36 B

541 45 Skövde

0500-411 780Ledamot

Rolf-Göran Carlsson

Södra Bergvägen 13

541 31 Skövde

070 - 571 34 35

Ledamot

Peter Laudon

Ryttaregårdsvägen 14,

532 73 Varnhem

0511-60586

Ledamot

Erik Ljungstrand

Järkholmsvägen pl 614,

436 56 Hovås

0708-559628ÖVRIG FUNKTIONÄR
(Hemsida och mailmottagare)

Lennart Sundh

Hasselgatan 15
52130 Falköping

0709-66 79 59

Kassör

Olof Janson

Kårtorp 1,

533 97 Götene

0511-53026, 530161


Ledamot

Michael Johansson

Bodagatan 27,

507 42 Borås

0704-552247

Ledamot

Martin Jonsson
Kvarnbacken 52

441 57 Alingsås

070-430 11 48Ledamot

Rolf Enander

Vegby, Skrivaregården
523 62 Vegby

073-049 58 73