Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Medlemskap


Medlem i Västergötlands Botaniska Förening blir du genom att sätta in årsavgiften 150 kr på föreningens bankgiro 5155-4400.


Glöm inte att ange namn och adress, samt vilket år avgiften avser. Med medlemskapet erhåller du föreningens tidskrift Calluna, samt tillgång till ett rikhaltigt exkursionsprogram.