Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Calluna 2009 - 2017


Calluna är tidskriften för Västergötlands Botaniska förening som ges ut i samarbete med Botaniska Föreningen i Göteborg. Du får den genom att bli medlem i föreningen. Årsavgiften 150 kr betalar du in till bankgiro 5155-4400. Äldre nummer kan också erhållas mot 50 kr per nummer. Redaktör för tidskriften är Birgitta Herloff.


För mer information om varje nummer, klicka på bilden. OBS, de 2 senaste åren är skyddade.