Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Floraväkteri


Floraväktaransvariga i föreningen är Martin Jonsson och Michael Johansson. Ansvarig för EU-arter är Enar Sahlin. Hör av dig till dem om du har frågor.


Fokusarter och EU-arter 2024

Årets fokusarter i Sverige är rutlåsbräken, backsippa och topplåsbräken. För backsippa vill vi gärna att lokaler som inte besökts på länge prioriteras. Andra arter som floraväkteriet centralt vill att vi ska titta lite extra på i den mån de finns i vårt område är: källblekvide, finnklint, ädelmynta, strandsumparv ochsandmålla.

Av det beting vi fick gällande Eu-arter (biogeografisk uppföljning) återstår ett fåtal lokaler.


Önskemål från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2024

Länsstyrelsen vill gärna att vi inventerar tidig och sen fältgentiana. Dessutom fortsätter vi med inventeringen av smalbladig lungört.


Övrigt

Floraväktargruppen rekommenderar att vi alla i mån av tid och lust att själva besöka lokaler med backsippa, slåttergubbe, knärot och klockgentiana.

PROGRAM 2024


Floraväktarläger vid Göta kanal 10–13 juni

Svenska Botaniska Föreningen kommer i år att ordna ett floraväktarläger vid Göta kanal i Västergötland. Under några dagar kommer vi att bo tillsammans och floraväkta från morgon till kväll. Både erfarna floraväktare och nybörjare är välkomna att delta. Västgötar är extra välkomna!

Vi kommer att utgå från Sjötorps vandrarhem. Vi träffas där måndag kväll för en introduktion. Under tisdag till torsdag delar vi upp oss i smågrupper och inventerar så många lokaler vi hinner med. Under lägret kommer vi att ägna oss framför allt åt liten färgginst. Den har sin huvudsakliga utbredning i Mariestad, Töreboda och Gullspång kommuner. Där växer den ofta längs vägkanter och längs kanalen så det är relativt enkel terräng att inventera i. En del sträckor kanske går att söka av från cykel.

Anmälan till sofia.lund@svenskbotanik.se. Sista dagen för anmälan är 1 maj. Antalet platser är begränsade, så vänta inte för länge.

Svenska Botaniska Föreningen står för boende (vandrarhemsstandard), och ersätter resekostnader som uppstår under fältdagarna. Det går så klart bra att delta enstaka dagar eller att bo hemma och bara delta under dagtid.


Mer information om lägret finns i "Vilda Växter" nummer 1 2024.