Copyright ©Västergötlands Botaniska Förening 2017


Webmaster Lennart Sundh

Floraväkteri


För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter, i första hand kärlväxter.


Är du intresserad av att vara ute i markerna och botanisera och samtidigt göra en insats för att stödja arbetet med mindre vanliga växter? Kan du tänka dig att besöka samma växtplats (resekostnaderna ersätts) någon gång varje år? Förutom att du gläds och njuter av växtplatsen eller blomprakten, skulle du kunna räkna eller uppskatta hur många plantor du ser där av en viss art? Säger du ja till allt detta så är du ju en perfekt floraväktare!


När det gäller Artportalens floraväkteridel så har den allmänna rapporteringsdelen varit igång sedan i mars 2013. Floraväkteridelen har successivt införts och idag har de flesta floraväktare en utökad behörighet för kärlväxter. Floraväktaransvariga i föreningen är Enar Sahlin och Michael Johansson. Hör av dig till dem för mer information.


Prioriterade arter 2022

Prioriterade arter inom årets floraväkteri är samma som 2021, knärot och strandviol. Alla som känner på sig att de har lokaler i Västergötland att kontrollera och följa upp bör alltså lägga detta på minnet och notera i almanackorna.


Floraväktarträffar

Floraväktarträff har hållits den 12 mars 2022. Träffen hölls i Studiefrämjandets lokaler i Falköping.